Πρόγραμμα Δευτέρας


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

08.00¬ 09.30 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

09.30.10.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

11.30¬12.30 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ

14.35¬15.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

18.00¬18.50 Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

20.00¬21.30 ΑΙΩΝΙΑ ΠΙΣΤΟΣ

23.00¬23.30 AUTO HIGH

23.30¬00.30 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ (Ε)

00.30¬01.30 Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΡΗ

01.30¬03.00 ΑΙΩΝΙΑ ΠΙΣΤΟΣ (Ε)

03.00¬06.00 VIDEO CLIP

06.00¬07.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

07.00¬08.00 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

- Πρόγραμμα Δευτέρας

Πρώτη σελίδα